FİRMALARDA MUHASEBE ve MALİ İŞLEMLERİN DÜZENLİ YÜRÜTÜLMESİ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR:

        Firmalarda iş ve işlemlerin düzenli ve hatasız olabilmesi için Muhasebe veya Ön muhasebeye büyük görev düşmektedir. Mevzuata uygun olarak mali işlerdeki evrak akışının sıkı bir şekilde takip edilmesi olası VERGİSEL HATALARI önlemiş olacaktır. 

        Bu hususları özet olarak maddeler halinde sıralayabiliriz.

 1.  Her ayın fatura ve belgelerini mali müşavirinize teslim edilecek şekilde takip eden ayın 10 una kadar hazırlayınız.
 2. Faturaları muhasebeye teslim ettikten sonra fatura gelirse beyanname verilinceye kadar muhasebeye bildiriniz.
 3. Gelen irsaliyelerin; faturalarının gelip gelmediğini kontrol ediniz. 
 4. Muhasebe için kaynak teşkil eden evrakların; (Alış faturası, Satış faturası, tahsilat ve ödeme makbuzları, çek/senet bordroları, dekontlar, banka ekstraları vs. belgeler) zamanında muhasebeye ulaştırılması gerekmektedir.
 5. Satılan mal için düzenlenen Sevk İrsaliyesi tarihinden itibaren en geç (7) gün içerisinde faturanın kesilmesi ve müşteriye gönderilmesi gerekmektedir. Kesilecek faturalarda ay atlatılmayacaktır.
 6. Sevk İrsaliyelerine; irsaliye düzenleme tarihi ile birlikte mutlaka fiili Sevk tarihinin de yazılması ve altlarının malı teslim eden ve alanlarca da imzalanması gerekmektedir.
 7. Kesilen faturaların sıra numaraları ile tarihleri uyum içerisinde olması gerekmektedir. Örneğin; 3 numaralı bir fatura Ayın 5. günü kesilmiş ise 4 numaralı fatura ayın 2.günü tarihini taşıyamaz.
 8. Kesilen faturalarda; Müşterinin adı/Unvanı, Adresi, Varsa Vergi dairesi Hesap no, Faturanın tarihi, no.su, malın cinsi, miktarı, fiyatı, tutarı, Sevk İrsaliyesi düzenlenmiş ise tarih ve numarası, mutlaka bulunmalıdır. Bu bilgilerden eksik kaldığı takdirde fatura düzenlenmemiş sayılır.
 9. Pos cihazı kullanan işletmeler; çekilen pos sliplerini kestikleri fatura üzerine zımbalayacak veya K. Kartı numarasını fatura üzerine yazacaktır. Özellikle Kredili satışlara hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.
 10. Çek ile ödeme yapıldığında vadesi belirtilerek Çek Bordrosu (dekont veya çek alındı makbuzu) düzenlenmelidir.
 11. Ciro edilen çeklerin iadesi olduğunda, çekin kimin tarafından verildiğini belirten Karşılıksız Çek Dekontu alınacaktır. Çekin bedeli alındığı zaman ise yine makbuz kesilecektir.  Arkası yazılan firma çekleri ödendiği zaman mutlaka İlgili bankadan 10 gün içerisinde düzeltme işlemi yaptırılacaktır.
 12. Geç gelen faturalardan dolayı Ba-Bs formları için 3.400,00.- TL. (2022 yılı için) usulsüzlük cezası kesilecektir.
 13. Yazarkasa fiş kesme sınırı 2.000,- TL. dir.
 14. Demirbaş amortisman sınırı 2.000,-TL’dir.
 15.  7.000,- TL. ve üzeri olan kdv dahil fatura ödemeleri, personel, tazminat ve diğer ödemeler  mutlaka banka veya çek ile ödenmek ve tahsilat yapılmak zorundadır. 
 16. 7.000,- TL. ve üzeri faturalar açık düzenlendiğinde,  parça parça nakit tahsilat yapılmayacaktır.
 17. Ay içerisinde toplamı, 7.000.- TL. yi geçmeyen açık kesilen faturalar için mutlaka tahsilat makbuzu düzenleyiniz. Banka veya çek ile yapılan ödeme makbuzlarını düzenli olarak her ay muhasebeye veriniz.
 18. ALICILAR ve SATICILARI muhtelif zamanlarda Telefonla arayıp hesap bakiyeleri kontrol edilmelidir. Tutmayan cari hesaplara ekstra gönderilecek ve ekstra istenecektir.
 19.  Yazar Kasa Fişi ile yapılan günlük gider ve harcamalarda, alınan fişler düzgün bir şekilde tarih sırasına göre A4 kağıdı üzerine dizilecektir.
 20. Firma adına açılan TİCARİ BANKA HESAPLARIN dan hiçbir şekilde özel ödemelerin yapılmaması gerekmektedir. Bu hesaplardan Şirket veya Firmanın adını taşıyan KREDİ KARTLARI sadece firma için yapılan ALIŞ-VERİŞLER için kullanılmalıdır.
 21. Otomatik ödeme talimatı verilen faturalar, ödense bile mutlaka FATURA’nın çıktısının alınıp, büroya gelmesi gerekmektedir.
 22. Üçer aylık dönemler halinde GEÇİCİ VERGİ beyanı yapılacağından, dönemlerin bitiminde mutlaka elde kalan malların ENVANTER LİSTESİ büroya bildirilecektir.
 23. Yıl içerisindeki icra ve takip aşamasına geçen alacakların dökümü de muhasebeye bildirilecektir.
 24. Tanımadığınız kişilerden fiili olarak gerçekte olmayan hizmet ve mal alış satışı için fatura veya fiş almayınız. Bunlar yasal olarak geçersiz ve sahte fatura hükmündedir. Bu gibi faturaların kullanımı halinde yüksek tutarda vergi cezaları ile karşılaşılabilir.
 25. Kdv. tevkifat uygulaması yapan mükellefler ay içerisinde bir firmaya kdv dahil 2.000,00.- TL. nin altındaki işlemlerde kdv tevkifatı yapmayacaktır.
 26. Tevkifat uygulamasından kaçınmak için faturalar ay içerisinde parçalar halinde kesilmeyecektir.
 27. Kira ödemelerinizi mutlaka bankadan yapınız. Kira artışlarını hemen mali müşavirinize bildiriniz.
 28. Firmanızla ilgili olmayan gider ve belgelerinizi mali müşavirinize vermeyiniz. Verildiği taktirde işlem dışı tutulacaktır.
 29. Mutlaka alışkanlık haline getirip, her pazartesi günü  e-Tebligatlarınızı (GİB + SGK) mutlaka kontrol ediniz.
 30. E-Arşiv fatura sınırı; mükellef olanlara: 5.000,- mükellef olmayanlara kesilecek fatura 30.000,- TL. dır. Yanlış kesilen e-Arşiv faturalar için 8 gün içerisinde İPTAL oluşturulmalıdır.
 31. Çalışanlarınız ile ilgili yapmanız gereken iş ve işlemler için 18.01.2022 tarihli 2022/02 no.lu BİLGİLENDİRME YAZIMIZA bakabilirsiniz.   
 32. ÖNEMLİ NOT: Firmanızla ilgili vergi ve sgk tahakkuklarınızı, borçlarınızı, e-Tebligatlarınızı, https://www.akademisosyalguvenlik.com/emukellef/mukellef/anasayfa  adresinden veya MuhasebeAPP cep uygulamamızdan takip edebilirsiniz.

                Bu hususların dikkate almanızı önemle rica eder, işlerinizde başarılar dileriz. 

İSTANBUL AKADEMİ BAĞIMSIZ DENETİM

S.M.M.M. LTD. ŞTİ.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi